מהי בקשה לרישום הורשה?

מהי בקשה לרישום הורשה?

בקשה לרישום הורשה היא למעשה הסדרת הירושה בענייני מקרקעין. בקשה כזו מתבצעת על ידי מי שירשו זכויות במקרקעין.

בקשה לרישום הורשה יכולה להסתמך על:

  • צו קיום צוואה – צו המתבסס על צוואת המוריש שנכתבה לפני מותו, ובו נאמר במפורש כי הוא מוריש למבקש זכויות במקרקעין.
  • צו ירושה – במקרה והמנוח לא ערך צוואה, והמבקש הוא אחד מהיורשים החוקיים שלו.
  • הסכם בין היורשים על חלוקת העיזבון – לאחר צו הירושה או הצוואה, נערך הסכם בין היורשים המסדיר את חלוקת הזכויות במקרקעין.

חשוב לוודא כי המוריש אכן היה בעל הזכויות במקרקעין.

כיצד מתבצע ההליך?

הבקשה לרישום ההורשה מתבצעת בפנייה ללשכת רישום המקרקעין בה המקרקעין הנדון רשום. ניתן להגיש את הבקשה במספר דרכים:

  •  באמצעות דואר הממוען ללשכת המקרקעין הרלוונטית.
  • באמצעות הפקדה פיזית של תיק הבקשה בלשכה בשעות קבלת הקהל.
  •  באופן מקוון. הגשה מקוונת אפשרית רק באמצעותו של עורך דין המחזיק בכרטיס חכם מתאים.

הגשת הבקשה כוללת תשלום אגרה. את תשלום האגרה ניתן לבצע בצורה מקוונת בעת הגשת הבקשה על ידי עורך הדין המגיש את הבקשה, באמצעות הדואר או באמצעות שירות התשלומים הממשלתי באינטרנט.

טופס בקשה לרישום מקרקעין

לבקשה לרישום ירושה יש לצרף טופס בקשה לרישום מקרקעין. טופס זה חייב להיות חתום על ידי אחד היורשים וחתימתו מאומתת בידי עורך דין או רשם. אם נתמנה מנהל עיזבון על ידי המוריש גם הוא חייב בחתימה על טופס זה.

לא תאושר בקשה המאומתת על ידי קונסול! רק על ידי עורך דין או רשם!

אם הבקשה הוגשה בצורה מקוונת, יש צורך לצרף אליה כתב הצהרה והתחייבות של עורך דין להגשה מקוונת.

צירוף צו הירושה או הצוואה

במקרה בו צו קיום הצוואה או צו הירושה כבר אושר בידי הרשם לענייני ירושה אין צורך לצרף אותו לבקשה. במקרה והוא טרם אושר על ידי הרשם, אלא על ידי רשות מוסמכת אחרת, יש לצרף את הצו כפי שאושר על ידי אותה רשות.

טיפול בבקשה

אם הבקשה הוגשה בדואר או באופן ידני בלשכה, יפתח תיק פעולה מיידית. כל עדכון במצב התיק ישלח למגיש באמצעות הודעת טקסט או דואר אלקטרוני. כמו כן, גם מכתב דחייה של הבקשה בעקבות ליקויים בה תשלח למגיש בדואר אלקטרוני. לאחר קבלת מכתב הדחייה יוקצו שבעה ימים למגיש לאסוף את התיק מהלשכה על מנת להגיש אותו מחדש.

אם הבקשה הוגשה בצורה מקוונת, עדכון דחיית הבקשה ישלח בדואר אלקטרוני, והמגיש יוכל להגיש את התיק מחדש מיד, באמצעות עורך דין לאחר ביצוע התיקונים הרלוונטיים.

היעזרות בעורך דין

ביצוע בקשה לרישום הורשה יכול להיות תהליך בירוקרטי מתיש וארוך, המצריך היכרות עם חוקי הירושה וההתנהלות היומיומית של הגורמים הרלוונטיים. לחלופין, במידת הצורך, יהיה עלינו להגיש בסיוע עורך הדין הגשת התנגדות לקיום צוואה, ככל שלסברתנו קיימת עילה שמצדיקה את אי – קיומה.

על מנת להבטיח שהתהליך יתבצע בצורה החלקה והמהירה ביותר חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בכך, על אף העלות. כך נוכל להבטיח את ביצוע התהליך לשביעות רצוננו המלאה!

Uncategorized