אוניברסיטת אריאל:סטודנטים שוברים סטראוטיפים
חדשות שומרון

אוניברסיטת אריאל:סטודנטים שוברים סטראוטיפים

סטודנטים עם אוטיזם הציגו את סיפורי ההצלחה בטקס השקת מחזור ח' לתוכנית שילוב סטודנטים על הרצף האוטיסטי באוני' אריאל. המשך…