תואר שני בחינוך לגיל הרך – השפעה מהבסיס

תואר שני בחינוך לגיל הרך – השפעה מהבסיס

חרף העובדה כי בהמון מדינות מבקשים קודם כל רק לסיים תואר ראשון בחינוך, לשם רישוי התחלתי כמורים, על פניו נראה כי תידרשו להשלים השכלה נוספת, כמו תואר שני לגיל הרך עבור המשך הרישוי. מובאים לעיל מספר מן הסגולות של קבלת תואר שני לגיל הרך.

קבלת תואר שני לגיל הרך עומדת בדרישות של רישוי מורים –

כדי לעסוק בהוראה, במרבית המדינות אשר על פני הגלובוס, הנכם נדרשים להיות בעלי תואר ראשון ותכנית להכשרת מורים, אשר נכללת לפעמים בתכנית של תואר ראשון בחינוך. ברם, במידה וטרם ביצעתם סינרגיה בתכנית שלכם של הכשרת מורים, קיימות מדינות שבהן יש היתכנות של סיום תואר שני לגיל הרך למלא את הדרישה הזאת. בתום סיום התכניות האלו, באפשרותכם להמשיך בצעדים נוספים בדרך הרישוי הראשונית שלכם לעסוק בהוראה בבית ספר ציבורי שמאושר באמצעות משרד החינוך במדינה. כמו כן, כל מיני מדינות יבקשו מכם להמשיך ללמוד לתואר שני בחינוך לגיל הרך במידה והנכם מעוניינים לחדש את הרישיון שלכם לאחר ההוראה למשך עת מסוימת.

תואר שני לגיל הרך יעניק לכם תחזית של קריירה מיטבית –

בהתאם לנתוני הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה לעבודה, תחזית העבודה למורים כעת מהירה מן הממוצע. מי שאוחז באמתחתו תואר שני לגיל הרך יקבל הכנה מיטבית יותר למסלול הרישוי למורים. הווה אומר – העלייה של שבעה עד שמונה אחוז, במהלך השנים 2018-2028 עשויה להביא לעשרות אלפי הזדמנויות של קריירה נוספות. בנוסף לכך, קבלת תואר שני לגיל הרך עשויה למנף אתכם לקריירה במנהל, כמו לדוגמה –  תפקיד מרכזי ויוקרתי למנהלים.

המגרעות של השגת תואר שני לגיל הרך –

תואר שני לגיל הרך מהווה כיוון של תואר שכיח בשביל מורים שמועסקים בבתי ספר ציבוריים. במידה והנכם מעוניינים לרכוש השכלה זאת, הנכם עשויים להתוודע לכך כי יש לזה גם מגרעות, כלהלן –

תואר שני לגיל הרך לא ישים עבור בתי ספר פרטיים –

במידה והנכם מחליטים לעסוק בהוראה בבית ספר פרטי ואין במסגרת מערכת בתי הספר הציבוריים, יש לשער, כי תמצאו שתואר שני בחינוך לא נדרש. בעצם, בהמון מדינות אשר מעבר לים מתבקש תואר ראשון בחינוך רק בשביל מורי בית הספר הפרטי שלהן. הגורם לזאת הינו שמרבית בתי הספר הפרטיים לא נדרשים לציית להנחיות המדינה. בשל כך, במידה והנכם מעוניינים לעסוק בהוראה בבית ספר פרטי, התואר השני שלכם בחינוך מיותר.

דעות