פסילת צוואה – מתי היא מתרחשת ומה ניתן לעשות כנגד?

פסילת צוואה – מתי היא מתרחשת ומה ניתן לעשות כנגד?

פסילת צוואה היא מצב אשר בית המשפט לענייני משפחה מורה עליו, כאשר הוא קובע כי יש בצוואה פגם בעל חשיבות, ועקב זאת יש צורך בביטולה. ישנן מגוון סיבות העלולות לגרום לפסילתה, בניהן ניתן למנות:

  • חוסר כשירות – אם הצוואה נעשתה על ידי קטין, אם בשעת כתיבת הצוואה הכותב לא היה כשיר להבין על מה הוא חותם ומצווה או אם הצוואה נעשתה על ידי אדם שהוגדר כפסול דין עקב מגבלה נפשית
  • הצוואה נעשית לא על ידי המצווה עצמו או שהוא מתנה את קיומה ברצונו של אדם שהוא אינו עצמו
  • נקבע כי על המצווה הופעלה השפעה בלתי הוגנת, כלומר השפעה שפגעה ברצונו האישי של המצווה, בשונה מהשפעה רגילה שלא חוסמת את רצונו האישי. השפעה בלתי הוגנת כוללת אונס, איום, תחבולה או רמאות.
  • היורשים היו מעורבים בניסוח הצוואה
  • העדים אשר חתמו על הצוואה אינם כשרים, דוגמת עדים אשר אחד מהם קטין או פסול דין
  • הוראות הצוואה אינן ברורות דיין

תהליך פסילת הצוואה

כדי לפסול את הצוואה יש להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה בבית המשפט לענייני משפחה. צו קיום הצוואה מתפרסם ולאחריו יש פרק זמן נקוב בו ניתן להגיש כתב התנגדות. רק אחד ממוטבי הצוואה רשאי להגיש התנגדות לה.

ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה, ובעת ההגשה יש לכלול בה סימוכין שיצדיקו את הבקשה לפסילה. רשם הירושה מעביר הלאה את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יבחן את העילות ויכריע האם ניתן לפסול את הצוואה על סמך הראיות או לא.

כיוון שמקרה זה ייחודי לעומת מקרים אחרים בהם דן בית המשפט, משום שלא ניתן לשמוע את דעת המצווה במהלך הדיונים בעניין, כדי שהצוואה תיפסל על העדויות להיות מוכחות ומוצקות.

התהליך יכול להימשך בבית המשפט זמן רב, בהתאם לרמת ההוכחות שיש לטובת הפסילה או נגדה ומהימנותן. ככל שהתהליך יהיה ארוך יותר הוא לרוב יהיה יקר יותר.

איך ניתן לערער על פסילת צוואה?

ניתן לערער על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בפנייה לבית המשפט המחוזי, ואם גם ערעור זה לא מתקבל- ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

מה הדין לחלוקת עיזבון לאור פסילת צוואה?

כאשר בית המשפט קובע כי יש לפסול את הצוואה, יש צורך לבצע הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים. ניתן לבצע את ההסכם בתיאום בין כל היורשים, ואם אחד מהם לא משתף פעולה ניתן לכפות עליו את החלוקה באמצעות בית המשפט.

היורשים יכולים לחלק בניהם את הירושה בכל דרך בה ירצו, גם אם החלוקה לא תהיה שווה.

אם היורשים לא מסוגלים להגיע להסכמה על העיזבון, בית המשפט רשאי לקבוע את אופן החלוקה. חלוקת בית המשפט אינה נעשית באופן שרירותי בלבד וישנם מספר מקרים בהם תינתן עדיפות לאחד היורשים, כמו למשל מצב בו אחד מן היורשים גר בבית עם המצווה טרם הפטירה ואין לו מקום אחר לשהות בו.

כדי שהחלוקה בין היורשים תקרה באופן מקצועי והוגן יש חשיבות רבה לכך שכל יורש יתייעץ עם עורך דין לענייני ירושות וצוואות לאורך התהליך.

Uncategorized