למען הסביבה: מועצה אזורית גוש עציון נבחרה להשתתף ב”תכנית המאיץ”

למען הסביבה: מועצה אזורית גוש עציון נבחרה להשתתף ב”תכנית המאיץ”

מועצה אזורית גוש עציון נבחרה לקחת חלק ב”תכנית המאיץ” של משרד האנרגיה והתשתיות. בתכנית זו משתתפות 20 רשויות מקומיות.
מטרת תכנית זו היא לגבש תכניות פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. תכנית המאיץ היא תכנית הדגל של המשרד לבניית יכולות בשלטון המקומי בתחום האנרגיה המקיימת. הרשויות המקומיות שישתתפו בתוכנית יזכו לסיוע וייעוץ מטעם המשרד, בין היתר באמצעות מומחים בתחום, במטרה לגבש תכניות פעולה שיסייעו להן במעבר לאנרגיה מקיימת, בהפחתת פליטות גזי חממה, וביצירת עוגנים כלכליים חדשים לרשות. כל זאת, במסגרת היערכותן לשינוי האקלים ולהגדלת ייצור האנרגיה המתחדשת עד שנת 2030, בהתאם לחזון משרד האנרגיה והתשתיות. הייעוץ יתמקד בתחומי האנרגיה המתחדשת, התייעלות באנרגיה וקידום תחבורה חשמלית, וייעשה שימוש בכלים ייעודיים שפותחו על ידי חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד.

שר האנרגיה והתשתיות, חה”כ ישראל כ”ץ בתגובה: “אנחנו ממשיכים לפעול למען אנרגיה נקייה וירוקה לכלל האזרחים בישראל, בדגש על רשויות באזורי הפריפריה. המחזור השני של המאיץ מצטרף למגוון רחב של שיתופי פעולה ותמיכות שאנחנו מעניקים לרשויות מקומיות. השלטון המקומי הוא שותף מלא בהשגת היעדים הלאומיים להתייעלות באנרגיה וייצור אנרגיה מתחדשת, והמשרד בראשותי ימשיך להשקיע מאות מיליוני שקלים שיעודדו את הרשויות להתייעל אנרגטית ולגוון את מקורות האנרגיה שלהם – צעד חשוב שישפר את איכות חייהם של התושבים”.

משרד האנרגיה והתשתיות פועל, בדומה למדינות מובילות בעולם, לחיזוק השלטון המקומי כשחקן מרכזי להשגת יעדי האנרגיה הלאומיים, באמצעות בניית יכולות ומענקים ליישום פרויקטים, ומעודד ערים בישראל להצטרף ליותר מ-1,000 ערים בעולם, שכבר מקדמות תכניות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת, וחלקן אף מקדמות יעד של 100% שימוש באנרגיה מתחדשת.

התוכנית, כאמור, תסייע למועצה אזורית גוש עציון לקדם צעדים להתייעלות באנרגיה, עידוד תחבורה חשמלית וייצור אנרגיה מתחדשת בנכסי הרשות, תוך שימת דגש על בניית מנגנונים לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת והתייעלות במגזר משקי הבית, המסחר והתעשייה, התייעלות באנרגיה בתשתיות העירוניות והקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמלי. התוכנית תביא לשיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי מועצה אזורית גוש עציון ולחיסכון והגדלת ההכנסות של המועצה האזורית.

חדשות גוש עציון והר חברון כתבה ראשית מידע כללי