מחאת השלטים של תושבי גוש אדומים: “הקורונה תיגמר – המשרפה תישאר”

מחאת השלטים של תושבי גוש אדומים: “הקורונה תיגמר – המשרפה תישאר”

תושבי גוש אדומים פתחו בימים האחרונים בקמפיין ברשתות החברתיות, בו הם מצולמים עם שלטים ועליהם הכיתוב “הקורונה תיגמר – המשרפה תישאר”, כמחאה על התקדמות תהליך בניית משרפת אדומים שעתידה להבנות סמוך מאד ליישוביהם שבגוש אדומים.

מטה המאבק במשרפת אדומים הוא העומד מאחורי הקמפיין, כאשר משפחות ותושבי גוש אדומים העלו בימים האחרונים לרשתות החברתיות את הצילומים. “ברור לכולנו שנגיף הקורונה ייעלם בסוף, אך לצערנו הזיהום שתייצר המשרפה המתוכננת באמצעות ארובות העשן הרעיל, יסכן אותנו ואת ילדינו למשך כל חיינו כאן. זה רלוונטי כמובן לכל מקום אחר בו מתוכננת להבנות משרפה דומה, גם כן בסמיכות לתושבים”, אומרת יעל ישראל ממטה המאבק.

התושבים טוענים כי המשרד להגנת הסביבה מתקדם עם התוכנית על אף ליקויים רבים שהתגלו במהלך ההליך להקמת המשרפה, החל משינוי התב”ע שיועדה למטמנת פסולת והפכה לפתע למשרפה, וכן טוענים כי המשרד קידם את התכנית בסתר, לא מציג את מסמך החלופות להקמת המשרפה באזורים אחרים המרוחקים מתושבים ולא נותן מענה לפניות התושבים.

“אנחנו דורשים עצירה מוחלטת של התהליך עד התבהרות כל הפרטים. התושבים כועסים מאד על אופן ביצוע התהליך, ועל כך המחאה הזו יוצאת עכשיו. במקביל אנו עומלים על ההליכים המשפטיים בימים אלה” מבהירים במטה המאבק.

דעות חדשות בנימין כתבה ראשית