יותר תקציב לתחום החינוך והתרבות: מועצת בנימין אישרה את תקציב 2023

יותר תקציב לתחום החינוך והתרבות: מועצת בנימין אישרה את תקציב 2023

מליאת המועצה אישרה את התקציב שיעמוד על כ-750 מליון ₪. ראש המועצה ישראל גנץ: “בשורה גדולה להמשך צמיחת בנימין” בשבוע שעבר אישרו חברי מליאת מועצת בנימין ברוב גדול את תקציב המועצה לשנת הכספים הבאה. מדובר בתקציב הגבוה ב-40 מליון שקלים ביחס לשנה הנוכחית שיוקדשו לתחומי החינוך, התרבות והפיתוח.

ראש המועצה ישראל גנץ: “הבאנו לתקציב איתן שהוא בשורה משמעותית לתושבי בנימין. אנחנו מוסיפים תקציב גדול לחינוך, לתרבות ולארועי פנאי לתושבים. בנוסף התקציב נותן דגש להתחדשות במוסדות החינוך שלנו ובייחוד בגני הילדים וכן בשיפור רחובות ביישובים. ההתייעלות התמידית בה אנו נוקטים מאפשרת לנו להפנות משאבים גדולים יותר לרווחת תושבי בנימין ולצמיחת ההתיישבות כך שהתקציב שאישרנו במליאה משקף בשורה גדולה להמשך צמיחת בנימין”.

בדיוני המליאה ניתנה סקירה המראה כי תוספת תקציב נרשמת באופן מיוחד לתחומי התרבות והקהילה הכולל ארועי תרבות ופנאי והקמת שלוחת מתנ”ס ביישובים.

מליאת המועצה

ראש המועצה הודה למנכ”ל המועצה אילן רום ולגזבר המועצה ישראל מלאכי וסגניתו עדיה וידל ולצוות אגף הגזברות על מלאכת הכנת התקציב ועל העבודה השוטפת.

גזבר המועצה ישראל מלאכי אמר בכינוס המליאה: “נקטנו באחריות תקציבית שתומכת בתכנית ההתייעלות שמקדמת המועצה לשם קידום והגדלת המשאבים באופן שישרתו יותר את התושבים ואת פיתוח האזור”.

המועצה האזורית בנימין היא המועצה הגדולה בישראל ומונה כ-76,000 תושבים ב-47 יישובים.

חדשות בנימין כתבה ראשית