מוא”ז שומרון תקבל כ- 1.4 מיליון ₪ עבור ייעול צריכת האנרגיה והפחתת גזי חממה

מוא”ז שומרון תקבל כ- 1.4 מיליון ₪ עבור ייעול צריכת האנרגיה והפחתת גזי חממה

בתמיכת משרדי האנרגיה, הכלכלה והתעשייה והגנת הסביבה, מועצה אזורית שומרון תקבל מענק כולל בסך כ- 1.4 מיליון ₪ עבור בחירתה לייעל את צריכת האנרגיה ולהפחית פליטת גזי חממה

שרת האנרגיה קארין אלהרר; השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג; ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי: “שיתוף הפעולה בין המשרדים ממחיש את מחויבות שלושת המשרדים להמשיך ולפעול לקידום פרויקטים של התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות. השקעה בהתייעלות אנרגטית היא הכדאית ביותר לקידום המשק לעבר הפחתת השימוש בדלקים פוסיליים ולהפחתת הזיהום והנזקים הנובעים מהם. על כל שקל שהממשלה מתקצבת, מושקעים עוד כ-4 שקלים מהשוק הפרטי, אשר ביחד מביאים להפחתה ישירה בהוצאות התפעול של עסקים ומפעלים, ובכך תורמים לחיזוק האיתנות הפיננסית שלהם ולפיתוח משמעותי של כלכלת ישראל. נפעל שלושתנו במשותף כדי שתוכנית המענקים תמשיך לפעול ותתוקצב בהתאם גם בשנים הבאות”.

במסגרת התוכנית משתפים פעולה משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, ומשרד הכלכלה על מנת לסייע לעסקים, מפעלים ורשויות מקומיות להתייעל באנרגיה, להפחית את הפליטות שלהם ולהקטין את ההוצאות השוטפות, הוכרזו זוכים בהיקף כולל של 56 מיליון שקל לפרויקטים שונים, ביניהם מועצה אזורית שומרון שזכתה במענק כולל בגובה של כ-1,397,565 מיליון ש”ח.

מועצת איזורית שומרון תקבל מענק. תמונה: pexels

התוכנית מתוקצבת במסגרת החלטת הממשלה 542 (הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק”) והחלטת ממשלה מספר 1403 (“תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית”).

המענקים שיחולקו במסגרת מקצה זה, הרביעי במספר של התוכנית, הם בשיעור של עד 20% ולא יותר מ-3 מיליון שקל מעלותו של כל פרויקט. הם יהוו מינוף להשקעות בהיקף כולל של 315 מיליון שקלים ב-93 מיזמים שונים (40 מיזמים במגזר המוניציפלי, 36 במגזר המסחר והשירותים ו-17 מיזמים במגזר התעשייה והחקלאות). בנוסף, שלושה מהפרויקטים כוללים שימוש בטכנולוגיה ישראלית חדשנית, ומהווים מקפצה לקידום חברות צעירות, וזכו בשל כך בתוספות למענקים בסך כ-2 מיליון שקל.

כתוצאה ממינוף המיזמים שבמסגרת מקצה זה של תכנית המענקים, תצומצם צריכת האנרגיה במשק בכ-134 מיליון קוט”ש בשנה, השווים לחסכון של כ-67 מיליון שקל בהוצאות על אנרגיה, ולהפחתה שנתית של כ-79,000 tCO2e בפליטות גזי חממה ושווה ערך לשדה סולארי בהספק של כ-80 מגוואט בשטח של כ-640 דונם.

מקצה זה של מענקים הוא הרביעי והאחרון במספר, ומתווסף לשלושת הסבבים הקודמים של תוכנית המענקים, אשר יצאו לפועל בשנים 2017-2019, במסגרתם כבר ניתנו תמיכות בסך של כ-222 מיליון שקל ל-276 פרויקטים, שצפויים להוביל לחיסכון שנתי של כ-283 מיליון שקל בשנה שמסתכמים בכ-524 מיליון קוט”ש או כ-1.23% מסך צריכת החשמל השנתית של ישראל ושווי ערך לשדה סולארי של כ-320 מגוואט על שטח של כ-2,600 דונם.

חדשות שומרון תכתבה ראשית