חוק החטיבה להתיישבות 2.0 עבר בועדת שרים לחקיקה

חוק החטיבה להתיישבות 2.0 עבר בועדת שרים לחקיקה

ח”כ בצלאל סמוטריץ’ יוזם החוק: “אל מול ניסיונות לפגוע בבניה ביהודה ושומרון בכלים מדיניים ומשפטיים וועדת השרים הביעה היום את מחויבותה להמשך פיתוח ההתיישבות.”

עוד מוסיף ח”כ סמוטריץ’: “החוק הזה ייתן לחטיבה להתיישבות את הכלים הדרושים על מנת לנהל את הקרקעות בהתיישבות הכפרית ביהודה ושומרון ביעילות מיטבית לטובת התושבים וללא לחצים מדיניים ומקלות משפטיים בגלגלים.

>>רוצים להתעדכן בכל מה שקורה קרוב לבית. הצטרפו עכשיו לעמוד הפייסבוק של מקומונט יו”ש

פרשנויות משפטיות שניתנו בעבר קראו תגר על מעמדה של החטיבה ועל אופן ניהול הקרקע, החוק שלי שאושר היום בוועדת השרים המסדיר את תהליך ניהול הקרקע מצטרף לחוק החטיבה הקודם שהסדיר את מעמדה של החטיבה להתיישבות. אני מודה לחבריי השרים שקד ולוין ולחברי ועדת השרים על קידום החוק החשוב”.

מצ”ב דברי ההסבר לחוק:

“לאחר מלחמת ששת הימים פנה ראש הממשלה לוי אשכול ז”ל אל יושב ראש ההנהלה הציונית וביקש
לדאוג לכך שמחלקת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית, לאור ניסיונה רב השנים בהקמת יישובים
חקלאיים, תסייע בידי ממשלת ישראל בביצוע תכניותיה לעיבוד קרקעות והקמת יישובים בשטחי יהודה, השומרון וחבל עזה. ראש הממשלה קבע, כי כל ההוצאות הכרוכות יצאו מאוצר המדינה.

בהתאם להחלטות הממשלה, לצורך הקמת יישובים כפריים באזור הוקצו המקרקעין המיועדים ליישובים ולאמצעי הייצור שלהם להסתדרות הציונית, ונכרתו הסכמי הרשאה לתקופות ארוכות, בין הממונה לבין ההסתדרות הציונית. מכוח הסכמי הרשאה אלה מעניקה ההסתדרות הציונית זכויות הרשאת משנה (בר רשות) למתיישבים, לאגודות (יישובים) ולצדדים שלישיים. בשל הצורך לנהל
את רישום הזכויות ואת כל הכרוך בכך מקיימת ההסתדרות הציונית, באמצעות החטיבה להתיישבות, מרשם של הסכמי ההרשאה ביישובים הכפריים עם המתיישבים, אגודות (ישובים) וצדדים שלישיים, לרבות רישום התחייבויות למשכנתאות, שעבודים ועיקולים. אין המדובר במרשם מקרקעין אלא ברישום של זכויות הרשאה.

במשך עשרות שנים מנהלת החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית את המקרקעין בהתיישבות הכפרית הישראלית ביהודה, השומרון וחבל עזה. ניהול המקרקעין על ידי החטיבה להתיישבות היתה ועודנה הדרך הטובה והנכונה ביותר לניהול המקרקעין באזור, בשים לב למורכבות המדינית הכרוכה בכך. הצעת חוק זו נועדה לאפשר את המשך המצב הקיים זה עשרות בשנים תוך הסדרתו והתאמתו לסטנדרטים המקובלים בארץ לניהול מקרקעין.

בשנים האחרונות התגלעה מחלוקת משפטית בנוגע למעמדה של החטיבה להתיישבות ולסמכותה של הממשלה לאצול לה מסמכויותיה בתחום ההתיישבות. מחלוקת זו נגעה בשני היבטים שבהם פעלה החטיבה.

ההיבט הראשון הוא אצילת הסמכות והפעלת החטיבה להתיישבות כגוף ביצועי של הממשלה – היבט זה הוסדר בחקיקה ראשית בה נקבע כי לחטיבה להתיישבות מעמד מיוחד ויש בידה לפעול מטעם הממשלה מחד גיסא ולהישאר גוף חיצוני-ביצועי לממשלה השייך מהותית להסתדרות הציונית מאידך גיסא.

בצלאל סמוטריץ. צילום: באדיבות גידי אבינערי

היבט נוסף שעודנו במחלוקת נוגע לדרך שבה החטיבה מנהלת ומקצה את המקרקעין באזור יהודה ושומרון לצורכי התיישבות. נושא זה נוגע לליבת העשייה של החטיבה להתיישבות המאפשר לה להיות זרוע ביצועית של הממשלה בפיתוח ההתיישבות באזור.
הצעת החוק נועדה לעגן בחקיקה ראשית גם את נושא ניהול והקצאת המקרקעין בהתיישבות הכפרית ביהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות, ועל כן היא קובעת כי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, אשר לו הסמכות על פי הדין הנוהג באזור לניהול המקרקעין, יחכיר את המקרקעין לחטיבה להתיישבות, והיא שתנהל אותם, וזאת ככל הניתן על פי הסטנדרטים המקובלים ברשות
מקרקעי ישראל ובשים לב לשינויים המתחייבים מן המאפיינים הייחודיים של האזור.

על מנת ליצור אחידות באופן ההתנהלות הממשלתית ביחס להקצאות המקרקעין באזור, הצעת החוק קובעת כי מלוא סמכויות ניהול המקרקעין בהתיישבות הכפרית באזור יועברו לידי החטיבה להתיישבות, כולל הניהול המצוי כיום בידי הממונה. עוד קובעת הצעה זו כי המקרקעין בהתיישבות הכפרית המנוהלים כיום על ידי הממונה יועברו לניהול ההסתדרות בתוך שנתיים מיום תחילתו של חוק
זה.

לשם המשך ניהול החיים התקינים, גם בתקופה זו, ימשיך הממונה בניהול מקרקעין אלו במהלך תקופה זו לרבות הקצאתם. הרגישות המדינית והביטחונית הכרוכה בפיתוח ההתיישבות באזור מצדיקה את ניהול והקצאת המקרקעין בפטור ממכרז כדי להימנע מפרסום ולאפשר שקילת שיקולים של פיתוח ההתיישבות.

>>רוצים להתעדכן בכל מה שקורה קרוב לבית. הצטרפו עכשיו לעמוד הפייסבוק של מקומונט יו”ש

כמו כן, עד היום ההסתדרות לא גבתה תשלומים בשל הקצאת הקרקע. בחוק זה מוחלת חובת תשלום על הסכמי חכירה חדשים, באופן דומה למקובל במדינת ישראל, אך עם זאת לא ייגבו תשלומים בשל החלפת הסכמי בר רשות בהסכמי חכירה או בשל הארכת חוזים שנחתמו לפני יום תחילתו של חוק זה.

חדשות בנימין חדשות גוש עציון והר חברון