גוש עציון:דוידי פרל התפטר, משה סוויל ישמש כראש המועצה

גוש עציון:דוידי פרל התפטר, משה סוויל ישמש כראש המועצה

ראש מועצת גוש עציון, דודי פרל הודיע על התפטרותו מתפקידו על רקע הפרשיה בה הואשם בהטרדה מינית. בהודעה שפרסם כתב:”משיקולים שונים ובעיקר טובת משפחתי קיבלתי החלטה לסיים את תפקידי”. סגנו, משה סוויל ייכנס לתפקיד.
לאחר מסע של לחצים הודיע ביום שישי ראש מועצת גוש עציון, דוידי פרל כי החליט להתפטר מתפקידו.זאת על רקע הפרשה שפורסמה בערוץ 10 לפיה הטריד כביכול דוידי אשה שהכיר.

בהודעה שפרסם כתב פרל:לאחר מחשבות והתלבטויות רבות, החלטתי לסיים את תפקידי כראש המועצה.החלטה זו אינה פשוטה כלל וכלל לאור המחויבות שנטלתי על עצמי לשרת אתכם נאמנה, כמו גם התמיכה הרחבה שקיבלתי מכם בתקופה האחרונה וכן לאור החלטות המועצה וועדת הבדיקה.למרות כל אלו, ואף כי אין כל מניעה להמשך כהונתי כראש המועצה, משיקולים שונים ובעיקר טובת משפחתי קיבלתי החלטה לסיים את תפקידי לאחר השלמת ואישור תקציב המועצה לשנה הקרובה וזאת על מנת לאפשר לבא אחרי להשקיע את מירב המאמצים בהמשך רצף העשייה והפיתוח בגוש עציון.בתקופה קצרה זו אפעל ככל הניתן לסיים  משימות חשובות, בהן אנו עסוקים בימים אלו .אקיים תהליך חפיפה מסודר עם מ”מ וסגני משה סוויל”.

דוידי וסוויל.חילופי גברי.צילום דוברות גוש עציון
דוידי וסוויל.חילופי גברי.צילום דוברות גוש עציון

”הייתה זו תקופה של כחמש שנות עשייה בהיקף ומשמעות שעלו בהרבה על מה שקיויתי בכניסתי לתפקיד. ברצוני לומר  תודה לאנשים הנפלאים שעמם זכיתי לעבוד בתקופה זו.אני מודה מעומק הלב על גילויי הערכה והתמיכה בי ובמשפחתי בימים לא קלים שעברו עלינו, כמו גם על הזכות שנפלה בחלקי לשמש כשליח ציבור להעמקת שורשינו כאן, בגוש עציון”.הוסיף פרל.

ממלא מקום וסגן ראש מועצת גוש עציון,משה סוויל שיחליף את פרל כתב בעקבות הודעת פרל:קבלתי את הודעתו של דוידי על החלטתו לפרוש מתפקידו,צר לי באופן אישי כחבר וכמי שעבד איתו במשך חמש השנים האחרונות למען גוש עציון.דוידי שימש כשליח צבור מסור והוא בעל זכויות רבות בפיתוחה ובניינה של הגוש ובשם תושבי גוש עציון אני מודה לו על תרומתו הייחודית והובלת המועצה גם בימים לא קלים שעברו עלינו בשנה האחרונה בשל המצב הבטחוני.בימים הקרובים אתחיל בתהליך חפיפה מסודר כדי להבטיח את המשכה התקין של עבודת המועצה והמשך תנופת עשייה ופיתוח למען תושבי גוש עציון”.

ראש מועצת אפרת לשעבר ומנכ”ל רשת אור תורה סטון, ינון אחימן: “החלטת דוידי פרל להתפטר-ראויה ומתבקשת”

בעקבות החלטת ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל להתפטר  מתפקידו, מדגיש ינון אחימן, ראש מועצת אפרת לשעבר ומנכ”ל רשת אור תורה סטון שמחזיקה מוסדות חינוכיים בגוש עציון כי  “אני מברך על החלטת ראש מועצת גוש עציון, דוידי פרל, להתפטר מתפקידו. ההחלטה מאפשרת למוסדות החינוך בגוש עציון להמשיך ולחנך לערכים תורניים וחברתיים, עוד הרבה לפני העיסוק בהיבטים פדגוגיים ובמצוינות לימודית. רשת אור תורה סטון כמערכת הדואגת לחינוכם של אלפי תלמידים ותלמידות, רואה חשיבות רבה בשמירה על ערכי המוסר, טוהר המידות וכבוד האדם והחלטת הפרישה כשלעצמה מהווה התנהלות ציבורית ראויה ומתבקשת”.

חדשות גוש עציון והר חברון כתבה ראשית