אריאל: תקציב 2022 אושר ברוב קולות

אריאל: תקציב 2022 אושר ברוב קולות

תקציב עיריית אריאל לשנת הכספים 2022 עבר במועצת העיר ברוב קולות. אלי שבירו: “אני מבקש להודות לכלל חברי מועצת העיר שגילו אחריות ואכפתיות כלפי התושבים ובמיוחד לסגנים, למשנים, למנכ”ל העירייה ולמנהלי האגפים השונים ברשות שנרתמו וסייעו בגיבוש התקציב.”

תקציב עיריית אריאל 2022 שהוצע עומד בסימן פיתוח והתחדשות בעיר עם הפנים לתושב. בין הנושאים עליהם הושם דגש מיוחד ניתן למצוא את תנופת הבניה והפיתוח באריאל “המהווה,” לדברי גורמים בעיריית אריאל, “את העדות החזקה מכל לצמיחתה של העיר אריאל ומביאה לידי ביטוי את הגידול במספר התושבים, התעצמותה הכלכלית, הגידול המדהים בפארק התעשיות אריאל מערב, פריחה תרבותית וקהילתית ועוד”.

בנוסף ניתן למצוא דגש על שיפור השרות לתושב, כולל רה-ארגון של המוקד, שדרוג טכנולוגי כולל הנגשה של אתר העירייה, הכנסת תוכנות ואמצעים לקשרי קהילה, מעקב ובקרה על פניות תושבים וכו’. 

עוד ניתן לומר שגם השנה יעמוד החינוך בראש סדר העדיפות העירונית תוך השקעות הן בסגלי החינוך והן בתלמידים וגם שיפור הנגישות הושם עליו דגש. בעיריית אריאל מסבקשים לציין כי “כבר בשנת העבודה הנוכחית התחלנו בהנגשת הפארקים הציבורים ובשנת העבודה הבאה נמשיך ונשקיע בנושא.”

אותו גורם בעיריית אריאל הוסיף עוד לצקומונט היישובים ביו”ש: “אני גאה לומר שרבים מהפרויקטים שיצאו לפעול הינם תוצאה של עבודה קשה שהניבה פירות בדמות כספים רבים שגוייסו על ידי אלי שבירו ראש העיר ממשרדי הממשלה השונים.”

חשוב לציין, במהלך השנה עשויים לחול שינויים בתקציב, משתי סיבות עיקריות – הראשונה, אי הוודאות הנגרמת באשר ליעדי הממשלה גם לאחר שאישרו את תקציב המדינה לשנת 2022, והשניה, נגיף הקורונה שלצערנו עדין עלול להתפרץ שוב, דבר שעשוי לגרום להשקעת משאבים בהתאמה, יחד עם זאת, בעיריית אריאל אומרים כי בכל מקרה, הם יידעו להתאים את עצמם ואת פעילות העירייה, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה ומסגרת התקציב”.

חדשות אריאל פוליטי תכתבה ראשית