אושרה הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל

אושרה הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל

בשורה לסטודנטים ולמערכת הבריאות בישראל: הועדה לתכנון ולתקצוב של המל”ג אישרה לאוניברסיטת אריאל להקים פקולטה חדשה לרפואה בישראל, אשר תצטרף לחמשת הפקולטות האחרות (תל אביב, הטכניון, העברית, בן גוריון ובר אילן). בהחלטתה, ות”ת הסתמכה, בין היתר, על דו”ח הוועדה המקצועית בראשות פרופ’ ארנון אפק, המשנה למנהל בית החולים שיבא בתל השומר. הועדה בחנה את הנושא לבקשתה של מל”ג יו”ש.

בעיקרי הדו”ח, הוועדה מצאה כי התכנית ללימודי רפואה של אוניברסיטת אריאל עונה על כל הנדרש לשם הכשרה איכותית של דור העתיד של הרופאים בישראל, במתכונת הדומה לזו של בתי הספר לרפואה האחרים בארץ.  כמו כן, הוועדה הדגישה כי סגל המרצים הינו בעל ניסיון עשיר בהוראה ומחקר.

יודגש כי פתיחת הפקולטה החדשה באריאל תביא לשיפור משמעותי במערכת הרפואה בישראל. הגדלת מספר הרופאים הוא צורך לאומי ופתיחתה של הפקולטה תאפשר ליותר סטודנטים להתקבל ללימודי רפואה בישראל ולהפחית את מספרם של הסטודנטים הישראלים שבשל מגבלת מקום יוצאים ללימודי רפואה בחו”ל.

הפקולטה לרפואה באריאל צפויה לצאת לדרך כבר בשנת הלימודים תשע”ט. מדובר בתכנית ארבע שנתית בלימודי רפואה (המיועדת לבעלי תואר ראשון) ואשר תקלוט 70 סטודנטים בשנה. יודגש כי בהתאם להחלטת ות”ת לא תהיה פגיעה בהתנסות הקלינית של הסטודנטים הלומדים בבתי הספר לרפואה הקיימים וכן יתאפשר לבתי הספר הקיימים לקלוט סטודנטים נוספים.

בתוך כך, יובהר כי האישור שניתן לאוניברסיטת אריאל לפתיחת הפקולטה החדשה לרפואה הוא חלק ממהלך רחב היקף של ות”ת להגדלת מחזור הסטודנטים בכלל הפקולטות לרפואה בישראל. על פי היעד הלאומי מספר הסטודנטים המתקבלים מדי שנה ללימודי רפואה בישראל צפוי לגדול מ- 760 סטודנטים כיום לכ-950 סטודנטים בשנים הקרובות. לצורך כך, ות”ת צפויה להקצות משאבים נוספים למימוש המטרה, לרבות העלאת התעריף פר סטודנט למוסד בשנות הלימודים הקליניות. כמו כן יינתן תמריץ לכל סטודנט שיתווסף למערכת הקיימת.

אוניברסיטת אריאל. צילום: יצחק שליסל

יצוין כי לימודי הרפואה, הן במסלול השש-שנתי והן במסלול הארבע-שנתי, כוללים מסכת של לימודים קליניים המתבצעים במחלקות השונות של בתי החולים (שדות קליניים) המסונפים לכל אחת מהפקולטות לרפואה. עיקר הלימודים מתבצע בקבוצות קטנות (8 סטודנטים בממוצע) ליד מיטת החולה.

עם זאת, כיוון שקיימת שונות במספר בתי החולים המסונפים לכל אוניברסיטה, בגודל הקבוצות במחלקות השונות ובמספר שבועות הלימוד נוצר הצורך בבחינה מעמיקה של מפת השדות הקליניים המנוצלים לטובת הכשרת סטודנטים ועל מנת שניתן יהיה להגדיל את מספר התלמידים תוך שמירה על האיכות האקדמית.

לצורך כך, בנובמבר 2017 ות”ת קיבלה החלטה על מיפוי השדות הקליניים הראויים להכשרת סטודנטים נוספים ושעדיין אינם מנוצלים ע”י הפקולטות הקיימות. נעשתה פנייה לחמשת הפקולטות לרפואה לקבלת נתונים מעודכנים בנושא. המיפוי נעשה בשיתוף הדיקנים לרפואה, המועצה הלאומית לכלכלה וגופים נוספים ומהווה שלב ראשון והכרחי בפתרון הבעיות בדרך להגדלת מספר הסטודנטים הישראלים לרפואה במדינת ישראל.

כמו כן, לצד התהליך של הגדלת מספר הסטודנטים הישראלים קיבלה ות”ת החלטה לא לפגוע בתכניות הבינלאומיות לסטודנטים זרים לרפואה, זאת כחלק ממדיניות התכנית הרב שנתית לחיזוק הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

שר החינוך ויו”ר המל”ג, נפתלי בנט: “עשינו היום היסטוריה! זו בשורה נפלאה לרפואה בישראל, לעיר אריאל ולסטודנטים. אוניברסיטת אריאל עומדת בשורה אחת עם שאר האוניברסיטאות בארץ, וכעת גם בתחום הרפואה. הקמת הפקולטה לרפואה מהווה מנוע צמיחה אדיר לאקדמיה ולמערכת הבריאות, שנמצאת במחסור חמור ברופאים. חלק מהפתרון לכך הוא בהרחבת ההכשרה של רופאי העתיד. אין לי ספק כי אוניברסיטת אריאל תוביל את התכנית ללימודי הרפואה באופן מקצועי ואיכותי, על פי הסטנדרטים הנהוגים בעולם הרפואה והאקדמיה. מהפכות מעין זו מתחילות בחזון שאפתני שנראה חסר סיכוי – והיום הפך למציאות”.

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “חיזוק מערך הרפואה בישראל הוא צורך לאומי וות”ת, כמו גם כל מערכת ההשכלה הגבוהה פועלות כדי להגדיל עד כמה שניתן את מעגל המתקבלים ללימודי רפואה בישראל, תוך שמירה קפדנית על איכות ההוראה וההכשרה”.

חדשות אריאל כתבה ראשית