יוסי דגן: “דם יהודי לא יהיה הפקר במשמרת שלי”

יוסי דגן: “דם יהודי לא יהיה הפקר במשמרת שלי”

בצעד תמוה פיקוד מרכז הציבו שלטים על כביש חווארה. הכביש הראשי המוביל לישובי גב ההר, שבו נרצחו הלל ויגל יניב, והתרחשו בו פיגועי ירי רבים. כעת הוא סגור לכניסת פלסטינים, השלטים הללו מעלים חשש כי בפיקוד מרכז או בכל גוף בכיר אחר צבאי, החליטו ללא שום הדברות עם ההתיישבות באופן חד צדדי לסגור את הכביש לתנועת ישראלים, ולפתוח לתנועת ערבים דבר שישתק את ישובי גב ההר ויהווה סיכון בטחוני ברור לכל ישובי גב ההר, משום שהנוסעים משכם ומכל הכפרים יסעו בצמוד לישובים.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודיע כי אם תוך שעתיים לא יוסרי השלטים הוא יגיע באופן רשמי כראש מועצת שומרון להסיר אותם בעצמו לדבריו:

“מסתבר שיש גורמים בכירים שלא למדו כמעט שום דבר מהטבח שהיה בדרום, ולא רק שלא הפכו את הקערה אלא שבצעד הזוי, ומבלי לדבר עושים צעד שמשמעותו סיכון ברור של אלפי יהודים שנוסעים בכביש. אני אומר בצורה ברורה. אם השלטים המופקרים הללו לא יוסרו בתוך שעתיים, אני בצורה כראש מועצה אזורית שומרון, אגיע בעצמי בצורה רשמית ואסיר את השלטים לאור היום. אף אחד לא יפקיר את בטחון תושבי השומרון! לא במשמרת שלי! דם תושבי השומרון לא יהיה הפקר!”

ביטחוני חדשות שומרון כתבה ראשית