השר ארדן לראש הממשלה: “להכיר באופן רשמי ביישוב עשהאל ולעשות סוף סוף צדק עם תושביו”.

השר ארדן לראש הממשלה: “להכיר באופן רשמי ביישוב עשהאל ולעשות סוף סוף צדק עם תושביו”.

השר ארדן פנה במכתב לראש הממשלה וביקש ממנו כי יביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה את ההצעה הדחופה להכיר באופן רשמי ביישוב עשהאל שבדרום הר חברון.

היישוב עשהאל ממוקם במועצה האזורית הר חברון, ומתגוררות בו כיום כ-60 משפחות עם כ-200 ילדים. מדובר ביישוב צעיר, היושב במרכז המועצה האזורית. בנוסף, מדובר ביישוב הממוקם במיקום אסטרטגי, בין רצועת עזה לחברון, ובין היישובים הפלסטינים ביהודה ושומרון לבין הפזורה הבדואית הבלתי-חוקית בנגב.

היישוב עשהאל כולו יושב על אדמות מדינה מוכרזות. כמו כן, ליישוב קו כחול מוכרז, ותב”ע בהליכי תכנון מתקדמים, שלא ניתן לקדם בשל היותו של היישוב יישוב בלתי מוכר. למעשה, אין כיום שום מניעה משפטית כלשהי להכרה ביישוב.

עשהאל, צילום באדיבות היישוב

להיעדר הכרה רשמית ביישוב, השפעה בעיקר על שגרת חיי היום יום של המתיישבים. השפעה זאת מתבטאת באספקת החשמל והמים הבלתי סדירה ליישוב, בתשתיות הביוב והכבישים הבלתי תקינים, ובעיקר בהיבט של בניית מבני קבע ביישוב – שאינה אפשרית כיום, ומאלצת את התושבים להתגורר בקרוואנים. בנוסף, למצב הקיים גם השלכות ביטחוניות, לאור העובדה שהיישוב אינו זכאי לתקן של רכז ביטחון צבאי שוטף, ולמרכיבי ביטחון שונים להם זוכים יישובים מוכרים.

השר ארדן: “אדוני ראש הממשלה, לאור העובדה שאין למעשה מחלוקת כי ההתיישבות בהר חברון אינה התיישבות זמנית, אני פונה אליך ומבקש כי הממשלה תדון בישיבתה הקרובה, בהצעה דחופה להכיר באופן רשמי ביישוב עשהאל וכך סוף סוף ייעשה הצדק עם תושביו”.

ראש מועצה הר חברון יוחאי דמרי: “אני מברך את פנייתו של השר ארדן להסדרת היישוב עשהאל, מדובר במאות תושבים שחיים כבר למעלה מעשרים שנה במקום ללא יכולת לקבל שירותים מונצפלים ולזכות כמו כל אדם במדינת ישראל לחשמל ומים זורמים, יש לציין שליישוב יש קרקעות מוסדרות ובאדמות מדינה מוכרזות. אני קורא להחלטה מדינית שתאשר ותאפשר את החיים במקום.”

עשהאל, צילום באדיבות היישוב
חדשות גוש עציון והר חברון תכתבה ראשית