הגשמת משאלה אמבולנס המשאלות של מדא אליהו שמואלי – צילום דוברות מדא 26.5.19 (2)