הוסר האיום בשביתה: מועצת אורנית תישאר במבנה המועצה הקיים

הוסר האיום בשביתה: מועצת אורנית תישאר במבנה המועצה הקיים

 אחרי הצגת עמדת העובדים על ידי נציג ההסתדרות הלאומית החליטה מועצת אורנית להאריף את תקופת שכירות המבנה הקיים – ושירותי המועצה המלאים יינתנו בו.

חברי מועצת אורנית החליטו אמש לאשר את המשך השכירות של מבנה המועצה ובכך ירד האיום לפגיעה בעובדים אשר עתידים היו כזכור, לעבוד מהבית או ממבנים זמניים.

הפתרון המיוחל התרחש במליאת המועצה, אשר במסגרתה אף הציגו יו”ר הועד אורנית בראון ומר אודי מנור, מנהל חטיבת ארגונים בהסתדרות הלאומית, בפני מליאת המועצה את חששות העובדים. בסופה של הישיבה הוחלט כאמור להמשיך את שכירות מבנה המועצה זאת עד למציאת פתרון קבע הולם וראוי למועצה ולעובדיה.

חברי המועצה והעומד בראשה הצהירו כי אין בכוונתם לפגוע בעובדי המקום ונתקבלה החלטה על המשך הארכת השכירות ובהתאם לכך הודיע מר מנור כי סכסוך העבודה מתייתר.

בתחילה הייתה ההבנה כי לנוכח חובת הפינוי של המבנה בתחילת שנת 2021, יישלחו העובדים לביתם או למבנים ארעיים ויבצעו שם את עבודתם, דבר אשר אינו אפשרי בקרב כל בעלי התפקידים במועצה. כעת, עם מציאת הפתרון, האיום מעל ראשי העובדים הוסר.

“ההסתדרות הלאומית תעמוד לימין העובדים בכל מה שתידרש ושמחה על הפתרון שנמצא”

חדשות שומרון פוליטי תכתבה ראשית