דוד בן דוד, מלוחמי גוש עציון, הלך הערב לעולמו בגיל 98

דוד בן דוד, מלוחמי גוש עציון, הלך הערב לעולמו בגיל 98

דוד בן דוד, מי שהיה מוכר לרבים כאחד מלוחמי גוש עציון וכזה שנפל אחרון בשבי הירדני במלך מלחמת השחרור, הלך הערב לעולמו בגיל 98. ירון רוזנטל, מנהל ביה”ס שדה כפר עציון: “נותרנו יותמים”

בן דוד, היה המוכתר של כפר עציון בתש”ח, שירת בבריגדה, ונפל בשבי בקרב האחרון של גוש עציון לאחר שנפצע בקרב.

לאחר החזרה מהשבי הקים ביחד עם שרידי כפר עציון את מושב ניר עציון שם חי עד יומו האחרון.

בן דוד, הגיע לכפר עציון לאחר מלחמת העצמאות ודאג ללקט את עצמות אחרוני לוחמי גוש עציון.

כמוכתר של כפר עציון בן דוד דאג לקשר עם ערביי הסביבה והיה אמון על הבטחון והשמירה על אדמות הקיבוץ.

בן דוד היה חבר ניר עציון האחרון שנשאר בחיים.

ירון רוזנטל מנהל בית ספר שדה כפר עציון: “לכתו של דוד בן דוד משאיר אותנו ללא אחד מעמודי הטווח של גוש עציון בשנות ה-40 והפך את כולנו ליתומים מאחד מהאבות הרוחניים שהיו לנו. למרות גילו המבוגר, בן דוד לא סירב לעולם לקיים שיחות והרצאות ולהנחיל את מורשת תש”ח לצוות מדריכי בית ספר שדה ולחניכים רבים”

חדשות גוש עציון והר חברון תכתבה ראשית