תקציב עיריית אריאל לשנת 2017  יעמוד על כ-120,000,000 ₪

תקציב עיריית אריאל לשנת 2017 יעמוד על כ-120,000,000 ₪

חברי מועצת העיר אריאל אישרו את תקציב עיריית אריאל לשנת 2017. התקציב כולל עלייה של 3 מיליון ש”ח בתחום החינוך ופרויקטים חדשים כגון:בניית בי”ס נחשונים החדש (17 מש”ח) , אולם ספורט מוריה (13 מש”ח) ובניית גנים חדשים (5 מש”ח).

חברי מועצת העיר אריאל אישרו בתחילת השבוע את תקציב עיריית אריאל לשנת 2017. ישיבת התקציב נערכה במרכז הצעירים בהשתתפות ראש העיר, אליהו שבירו, חברי מועצת העיר, הגורמים המקצועיים ומנהלי האגפים אשר הציגו את תכניות העבודה לשנה הקרובה.

ישיבת מועצת עיריית אריאל.צילום דוברות העירייה
ראש העיר אליהו שבירו פתח את הישיבה ואמר כי “העיר עלתה השנה ממעמד סוציו אקונומי 5 למעמד סוציו אקונומי 6 כשההשלכות של עליה זו הן פגיעה במענק האיזון ובהגדלת ההשתתפות העצמית בהקצאות הממשלה. חרף עליה זו אנו מציגים לציבור תקציב אחראי ומאוזן אשר נותן מענה לכל נדבך במארג העירוני- חינוך, רווחה, תשתיות, ביטחון ותחומים נוספים והכי חשוב, התושב ישאר במרכז העשייה העירונית”.
התקציב הכולל לשנת 2017 עומד על כ-120,000,000 ₪ (עליה של 4 מש”ח משנה שעברה). התקציב נותן דגש מהותי לתחום החינוך, אשר רשם עליה של 3 מש”ח משנה שעברה ועומד על 38 מש”ח לשנת 2017. תחום הרווחה תופס נתח נכבד אף הוא ועומד על 18.5 מש”ח. שכר עובדים ופעילויות כלליות לעובדי העיריה נסכמים בכ-53 מש”ח.

פרויקטים בתחומים השונים של אגף הנדסה מוערכים ב- 45 מש”ח ומגיעים מתקציבים בלתי רגילים (תב”ר) ומתוקצבים חלקם ע”י מוסדות המדינה. בין הפרויקטים: בניית בי”ס נחשונים החדש (17 מש”ח) , אולם ספורט מוריה (13 מש”ח) בניית גנ”י חדשים (5 מש”ח) ועבודות תשתית שונות (10 מש”ח).
חדשות שומרון תכתבה ראשית