תיקון בחוק הירושה בנושא ירושה וילדים מאומצים

תיקון בחוק הירושה בנושא ירושה וילדים מאומצים

בישראל חוק הירושה הוא המסדיר את האופן בו מחולק עיזבונו של אדם אשר הלך לעולמו (הנכסים והממון שמותיר אחריו אדם שנפטר). לפי החוק ישנן שתי דרכים אפשריות לביצוע חלוקת העיזבון, האחת היא לפי הוראות חוק הירושה עצמו (הורשה על פי דין) ואילו השנייה היא לפי הנחיות שהותיר אחריו המוריש בצוואה תקפה שניסח מבעוד מועד.

החוק מפרט דרכים שונות לעריכת צוואה (כגון בכתב, בעדים או צוואה בע”פ) ותנאים שונים בהם על הצוואה לעמוד כדי שתיחשב תקפה. רק כאשר אין בנמצא צוואה תקפה, מבוצעת חלוקה לפי דין על פי עיקרון של מעגלי קירבה, דהיינו האנשים הקרובים ביותר למנוח נחשבים יורשיו הטבעיים. כפי שניתן לצפות מדובר בבני משפחה כאשר בן/בת הזוג והילדים מצויים במעגל הפנימי, אח”כ הורים, אחים וכן הלאה.
ברור וידוע כי בעת ניסוח חוק הירושה קבע המחוקק את מעגלי הקרבה בהתחשב בקשרי דם במטרה לתת קדימות לבני משפחה החולקים עם המנוח קשר כזה (על פני מי שהפכו בני משפחתו מכוח קשרי נישואים ואין להם קשר דם עימו). שני חריגים לעיקרון קשר הדם היו כבר מראשית ימי החוק בן/בת הזוג וילד מאומץ.

למרות שחוק הירושה הכיר מאז ומתמיד בילד מאומץ כזכאי לרשת את ההורה המאמץ ממש כאילו היה צאצא ביולוגי שלו, בעבר הייתה אפליה בין ילד מאומץ לילד ביולוגי, אפליה שנגעה לזכות לרשת קרובי משפחה של ההורה המאמץ.
ברבות השנים הוכנסו בחוק הירושה תיקונים שבאו להשוות מעמד של ילד מאומץ לזה של ילד ביולוגי.
בפסקאות הבאות תמצאו מידע אודות מעמדם של ילדים מאומצים בכל הקשור לזכותם לרשת את הוריהם המאמצים וקרובי משפחתם (של ההורים המאמצים) כמו גם זכותם של ילדים מאומצים לרשת את הוריהם הביולוגים.

בשנת 2012 הוכנס תיקון לחוק הירושה אשר שם קץ לאפליית ילדים מאומצים
כפי שפורט לעיל כבר מראשית דרכו הכיר חוק הירושה בזכותם של ילדים מאומצים לרשת את הוריהם המאמצים ממש כאילו היו ילדיהם הביולוגים. אולם ילדים מאומצים לא הוכרו כיורשים של קרובי משפחה של ההורה המאמץ (למשל אחים של ההורה שהלכו לעולמם בלא שהותירו אחריהם בן/בת זוג, צאצאים או הורים) מקום בו ילדים ביולוגים של ההורה כן הוכרו כיורשים כאלה. בשנת 2012 הוכנס תיקון לחוק הירושה במטרה לשים קץ לאפליה זו בין ילדים מאומצים לילדים ביולוגים. כיום מבהיר חוק הירושה כי מעמדם של ילדים מאומצים בכל הקשור לירושה הוא זהה למעמד לו זוכים ילדים ביולוגים. מומלץ לילד מאומץ לפנות אל עורך דין צוואות (או לעורך דין משפחה המתמחה בצוואות וירושות) כדי לוודא שכל זכויותיו יישמרו.

תמונה באדיבות: pixabay

ילד מאומץ זכאי לרשת את הוריו הביולוגים
חשוב לדעת כי לילד מאומץ זכות לרשת את הוריו הביולוגים. יש להבהיר כי זכות זו הינה חד כיוונית, כלומר להורה הביולוגי אין זכות לרשת ילד שמסר לאימוץ. עו”ד לענייני משפחה יוכל לטפל עבור ילד מאומץ בעניינים שונים כולל זכויותיו לרשת את הוריו המאמצים והביולוגים כאחד.

דעות