שיתוף פעולה למען הסביבה

שיתוף פעולה למען הסביבה

בהר גריזים על יד שכם הביוב זרם ,הסביבה והבריאות נפגעו. עתה חוברו השומרונים וערביי האזור לתשתיות חדשות המתחברות ליישוב היהודי ברכה בזכות שיתוף פעולה מבורך.

טקס לחיבור השפכים  משכונת השומרונים בהר גריזים לישוב ברכה הסמוך התקיים במעמד שר לאיכות הסביבה,ירושלים ומורשת זאב אלקין, מנכ”ל איגוד איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון, איצ’ה מאיר, המנהל האזרחי וראש המועצה אזורית שומרון, יוסי דגן. מנכ”ל איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון, איצ’ה מאיר, מברך על הצלחת הפרויקט: “המקרה הזה  צריך  להיות סנונית לשיתופי פעולה נוספים למען שמירת איכות הסביבה”

כ-780 איש משכונת השומרונים ותושבים ערבים בסביבה, מתבשרים בימים אלו, כי הם מתחברים לפרויקט שייתן מענה לבעיית הביוב ממנה הם סבלו עד כה. בטקס שהתקיים בהובלתם של המנהל האזרחי באמצעות יחידת קמ”ט איכות הסביבה והמועצה אזורית שומרון הסתיים הפרויקט שמחבר ביוב בין שכונת העדה השומרונית בהר גריזים לישוב ברכה, דבר  שעתיד לתת מענה לגידול הדמוגרפי באזור ולתושבים עתידיים בשכונה. בעבר, חלק מהשכונה חוברה לעיר שכם.

ביוב. צילום: באדיבות pixabay

לפני כ 17 שנה יזם האיגוד תכנון של הפרוייקט ולאחר עיכובים רבים הגיע לסיומו בימים אלה בשיתוף פעולה בין מועצה אזורית שומרון למנהל האזרחי , המנהל לתשתיות ביוב ברשות המים והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. הפרויקט כלל הרחבת מכון טיהור השפכים  ושדרוגו  וביצוע קו משכונת השומרונים ויביא להפסקת הזיהום בהר גריזים.

מנכ”ל איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון איצ’ה מאיר אומר: ” מה שנראה כמובן מאליו בכל אזור אחר בארץ , שילוב ידיים למניעת זיהום ופגיעה בסביבה, הולך קשה ולאט באזורנו בעיקר מסיבות גיאו פוליטיות. הפלסטינאים העדיפו להזרים את השפכים לשכם וכמובן הפתרון שבוצע הוא הנכון והסביבתי יותר “.

עוד אמר “לאורך השנים האיגוד  מנסה לקדם תוכניות רבות  למניעת זיהום תוך בחינת פתרונות קיימים וחדשים ופועל לצורך כך מול כלל הגורמים.  המקרה הזה  צריך  להיות סנונית לשיתופי פעולה נוספים למען שמירת איכות הסביבה . “דע לך שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך”.

 

חדשות שומרון תכתבה ראשית