חוק המזונות המעודכן

חוק המזונות המעודכן

בתהליך של גירושין, נחלקים החובות והזכויות של ההורים המתגרשים על הילדים ונקבעים באמצעות הסכם הגירושין. בין הנושאים הנידונים בהסכם הגירושין – חלוקת הזמנים עם הילדים (משמורת והסדרי ראייה), כמו גם חלוקת האחריות לכלכלת הילדים (מזונות). לאחרונה (ינואר 2017) עודכן חוק המזונות  שקבע כי במקרים של משמורת משותפת, כאשר הכנסת האם זהה להכנסתו של האב – חלוקת תשלומי המזונות תהיה שווה, ולא תושת על האב בלבד, כפי שעולה מן החוק העברי. על חוק המזונות המעודכן ועל החשיבות בעורך דין גירושין איכותי בשלבי ניסוח הסכם הגירושין – לפניכם.

חוק המזונות – אז והיום

משמורת משותפת, היא חלוקת משמורת בין ההורים המאפשרת בילוי זמן של ההורים עם הילדים באופן שווה. כך, הילדים ישנים מחצית מהשבוע אצל כל אחד מההורים, ובכל אחד מן הבתים, יש להם את כל צרכיהם והם מסוגלים לשמור על שגרת החיים שלהם, כולל השתתפות קבועה בחוגים, שמירה על קשר עם חברים, וכדומה.

בהסכם הגירושין ניתן לבחור במשמורת משותפת או לקבוע כי רק אחד ההורים יהיה המשמורן של הילדים. על פי הדין העברי חלה החובה על האב באופן בלעדי ליזון את הילדים עד הגיעם לגיל 15 – ללא קשר לחלוקת המשמורת של הילדים. כך, עליו לשאת בכל התשלומים מדין חובה באופן בלעדי; ולשלם מחצית מכל התשלומים מדין רצון (אלה שאינם חובה, כמו חוגים, פעילויות נוספות, בילויים, וכדומה). בשנים האחרונות, כאשר נושא המשמורת המשותפת נהפך לפופולארי יותר – עלתה השאלה מדוע יש להשית את תשלומי הצרכים מדין חובה של הילד באופן בלעדי על האב, במיוחד אם הוא מטפל בהם ואחראי לכל צרכיהם במחצית מן הזמן? על כן, קבע בית המשפט העליון כי במקרים כאלה, לא ישולמו דמי מזונות מהאב לאם, ושניהם יישאו בהוצאות גידול הילדים באופן שווה.

משמורת משותפת וחלוקת מזונות שווה – אליה וקוץ בה

בעוד הרציונל של חלוקת המזונות במשמורת משותפת ואצל הורים שהכנסתם בגובה זהה, מובן. עם זאת, מדובר בתיקון שעלול לשמש נשק בידיהם של הורים, המתכוונים להתעקש על משמורת משותפת “על הנייר” בלבד, על מנת להפחית את גובה המזונות שיתבקשו לשלם. הסדר כזה הוא בעייתי במיוחד אם בפועל המשמורת לא תהיה משותפת ועיקר הדאגה לילדים (כולל ההוצאות הנלוות לאותה הדאגה, באופן טבעי) תושת בדרך כלל על האם ללא סיוע כספי מצד האב.

תמונה באדיבות: pixabay

המשמורת המשותפת היא כלי נפלא להפחתת המתחים וההשפעות של גירושין על הקשר בין כל הורה לילדיו, אך אם המשמורת המשותפת תהווה ככלי להפחתת המזונות בלבד, אז היא עלולה לפגוע ולמנוע מהילדים את אשר הם ראויים לקבל וגם תפריע להורים לנהל קשר תקין זה עם זה ועם הילדים. בעת כתיבת הסכם הגירושין והבחירה בסוג המשמורת וגובה המזונות, חשוב להיוועץ בעורך דין משפחה מקצועי ומנוסה, אשר יסייע בקביעת תנאי הסכם וידאג להגן על האינטרסים של המבוגרים והילדים, בתהליך הלא פשוט של פירוק המשפחה.

 

 

 

דעות