חברת הכנסת שרן השכל בנושא מעמדו המוניציפאלי של צור יצחק: “האם המניע הוא אלקטוראלי לטובת דרום השרון?”

חברת הכנסת שרן השכל בנושא מעמדו המוניציפאלי של צור יצחק: “האם המניע הוא אלקטוראלי לטובת דרום השרון?”

בימים אלה בוחן משרד הפנים את אפשרות איחודם של המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל עם היישוב צור יצחק, יישוב קהילתי עירוני השייך היום למועצה האזורית דרום השרון.

אלא שלא ברור מדוע, מאחר ולפני שנה בדיוק הקים משרד הפנים וועדה שתבחן את הנושא וקיבל את המלצותיה שלא לאחד בין היישובים ולהשאיר את צור יצחק במסגרת המועצה האזורית דרום השרון.

על ההמלצה הזאת חתם שר הפנים אריה דרעי. למרות זאת, ובניגוד להמלצת משרד הפנים עצמו, הקים המשרד לפני מספר חודשים ועדת גבולות (ועדה גיאוגרפית) נוספת שתבחן את אותו הנושא בדיוק, אותו הנושא שכבר החליט לגביו. ביום אחד ובהפתעה גמורה קיבלו ראש מועצת כוכב יאיר- צור יגאל וראש מועצת דרום השרון הודעה על הקמת ועדה שניה ובתוך פרק זמן זעום כבר קבעה דיונים הנערכים בימים אלה.

שרן השכל- צילום יוגב עמרני

על רקע הגשת בג”צ לבדיקת מניעים זרים ופוליטיים של שר הפנים, אריה דרעי, בבחינת סוגיית מעמדה המוניציפאלי של צור יצחק, הגישה הבוקר חברת הכנסת שאילתא לשר בנושא.

ח״כ שרן השכל: “המהלך של שר הפנים תמוה. הקמת ועדות נוספות ודחייה של דיונים לפני בחירות מוניציפליות הנה בזבוז של משאבים ומשאירה את התושבים באוויר”, אמרה חברת הכנסת לסגן שר הפנים במליאה. “אימצת מסקנות נגד איחוד רשויות בנדון, אם כך מדוע המשרד דן לאחר שבעה חודשים באותה סוגיה? מדוע העמדה המקצועית של המשרד שהוצגה בוועדה שונתה באופן קיצוני בתוך חודש? מדוע אינך מתחייב שיישום ההמלצות יחול לאחר הבחירות המקומיות והאם המניע אלקטוראלי לטובת דרום השרון?״.

בתשובתו ציין סגן השר משולם נהרי, כי בשנת 2014 התרשם משרד הפנים כי הישובים צור יצחק וכוכב יאיר-צור יגאל מסכימים לחיבור אולם לאחר תחילת הדיונים התברר כי הישובים מתנגדים לאיחוד וכי צור יצחק לא מונה מספיק תושבים לשם קיום מועצה מקומית עצמאית ועל כן נדרשה בחינה מחדש של הנושא. עוד מסר סגן השר כי מאז תחילת הדיונים חלו מספר שינויים בנסיבות המקרה אשר דרשו בחינה מחדש. באחרונה עודכן משרד הפנים על ידי משרד השיכון בדבר תכנית בנייה במרחב המדובר אשר עשוי להביא לכדי איזון כלכלי של הרשויות המצויות בו.

כאמור, לאחרונה עתרה המועצה המקומית כוכב יאיר- צור יגאל לבג”ץ נגד שר הפנים אריה דרעי ומנכ”ל המשרד מרדכי כהן, על התנהלותם בהקמת וועדת גבולות חדשה ליישוב צור יצחק, פחות משנה לאחר שאימצו את המלצות הוועדה הראשונה. “עולה חשד כבד כי מאחורי הדברים עומדים שיקולים זרים, פוליטיים ולמותר לציין, גם פסולים”. נטען בעתירה.

“התנהלות משרד הפנים מעוררת תהיות רבות המעוררות חשד להתנהלות משיקולים זרים ולא ענייניים. הזיגזג של משרד הפנים לא הסתיים בפעולה המנוגדת להמלצתו שלו עצמו. בשבועות האחרונים, בעת התכנסותה של וועדת הגבולות החדשה שינה שוב משרד הפנים את המלצתו מקצה לקצה תוך התערבות בוטה של מנכ”ל המשרד”, אומר שימי אליאל, ראש מועצת כוכב יאיר-צור יגאל. “מועצת כוכב יאיר- צור יגאל מתנגדת לאיחוד עם צור יצחק מסיבות מהותיות – מקצועיות שונות ובניהן, הנזק והגרעון הכלכלי  העצום שיגרם לשני היישובים (נתונים ברורים של כל אנשי המקצוע) כולל מסמך מקצועי, משנת 2016, של משרד הפנים עצמו המציג חוסר יכולת כלכלית לצור יצחק במצב של עצמאות, הריחוק הפיזי בין שני היישובים, הצפי לגדילתו של צור יצחק שצפוי להיות גדול הרבה יותר מכוכב יאיר, חוסר בתשתיות ומבני ציבור רבים בצור יצחק, צפי להרס סביבתי בלתי הפיך במרחב לגביו מסכימים מלוא הארגונים הירוקים אשר מתנגדים לאיחוד, וכמובן הליך חברתי-קהילתי שטרם הסתיים מהאיחוד הקודם של כוכב יאיר עם צור יגאל. לא אאפשר לפגוע במרקם החיים בכוכב יאיר-צור יגאל למען מניעים שאינם ברורים”, הוסיף.

 

חדשות שומרון תכתבה ראשית