זהירות: תאונות תלמידים נפוצות

זהירות: תאונות תלמידים נפוצות

במדינת ישראל מאות אלפי תלמידים נשלחים מדי יום למוסדות החינוך השונים, ברצון ברור לחזור הביתה מיום הלימודים בבטחה. ואולם, אין זה המצב. בשנת תשע”ט, למעלה מ-21,000 תלמידים נפצעו בתאונות שהתרחשו בשטחי בית ספרם או במסגרת לימודיהם, באופן מעורר חרדה.

אמנם מספר זה מבטא דווקא מגמת ירידה ביחס לשנים שקדמו לה, אך הנתונים עדיין קשים. דו”ח מבקר המדינה משנת 2012 חשף את החשש הממשי והחמור מדיווחים לקויים של בתי ספר לגבי מספר התאונות המתרחשות בשטחם, ולכן המספרים הידועים אינם מדויקים.

זאת ועוד. מרבית תאונות התלמידים מתרחשות בבתי הספר היסודיים. בשנת תשע”ט, כ-13,000 ממקרי התאונות אירעו לתלמידי בתי הספר היסודיים, בעוד שרק כ-8,500 תאונות התרחשו בחטיבות הביניים ובתיכונים.

מהם הגורמים הנפוצים לתאונות תלמידים?

מרבית התאונות עצמן מתרחשות בשטחי בית הספר או הגנים. אחת מהסיבות המרכזיות לכך היא הורדה לא בטוחה של הילדים מהרכב לשטח בית הספר, וכן היעדר חצייה בטוחה של הכביש.

מתוך בדיקה שנעשתה בקרב 88 מוסדות חינוך, 47% מהם לא החילו סידור בטיחותי מספק לשם הורדת התלמידים בבטחה בבית הספר, דוגמת משמרות זה”ב.

20% מהתלמידים לא היו חגורים בחגורת בטיחות, 21% אחוזים מהם לא הורדו באופן בטיחותי מהרכב על ידי הוריהם, ו-15% מההורים הסיעו את ילדיהם לבית הספר והורידו אותם בשטחו תוך שהם משתמשים בטלפון הנייד.

גורם נפוץ נוסף לתאונות תלמידים הוא נפילות בשטחי בית הספר, וזאת בעיקר בשטחי חצר בית הספר ובזמן ההפסקות. בזמנים אלו התלמידים משוטטים באופן חופשי, משחקים במשחקי כדור ועוד, ובאופן בלתי נמנע גם נופלים כתוצאה מפעילות מאומצת.

ילד נפצע בשטח בית הספר
ילד נפצע בבית ספר, תוך כדי משחק או אפילו בבית – יש אחריות. צילום: unsplash

פעמים רבות נפילות אלו מסתיימות בשריטות קלות ותו לא, אך ישנם גם מקרים רבים בהם מצבים אלו מסתיימים בידיים שבורות, נקעים, ונזקים חמורים אף יותר שמעוררים צורך בהליך שיקום ילדים.

מה מכסה ביטוח בתאונות?

בדומה לפציעות במסגרת העבודה, גם פציעות תלמידים שמתרחשות במסגרות החינוך, מזכות את התלמידים בפיצוי כספי והטבות נוספות. אחריותם של מוסדות הלימוד השונים על התלמידים חלה גם כאשר התאונה התרחשה מחוץ לשעות הלימודים, ובפעילות בית-ספרית מחוץ לשטח בית הספר.

חובת הביטוח של הרשויות המקומיות את תלמידי מוסדות החינוך השונים, שזכאים ללימודים מכוח חוק חינוך חובה חינם, קבועה בסעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, תש”ט-1949 ובתיקון 34 לחוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע”ו-2016.

פוליסת הביטוח מכסה מספר סעיפים עיקריים. בין הסעיפים הללו נכלל מקרה של מוות מתאונה, כאשר סכום הפיצוי עומד על כ-130,000 ₪. בנוסף, היא מכסה מקרה של נכות כתוצאה מתאונה, כאשר סכום הפיצוי במקרה זה משתנה לפי אחוזי הנכות הנקבעים לתלמיד.

במידה ומדובר ב-100% נכות לצמיתות (קרי, אין סיכוי לשיפור במצב התלמיד), הסכום שישולם הינו 340,000 ₪. במידה ומדובר בנכות קשה במיוחד, התלמיד עשוי להיות זכאי למענק חומרה בגובה של כ-50% נוספים מהפיצוי שנקבע לו.

עוד מקרה שמכסה פוליסת הביטוח היא נכות זמנית כתוצאה מהתאונה. סכום הפיצוי עומד כל כ-85 שקלים ליום, והזמן המינימלי להכרה בנכות זמנית היא 21 ימים, במהלכם התלמיד מרותק למיטתו. בעבור כל יום בו היה התלמיד מאושפז בבית חולים, ישולם סכום נוסף כך ששווי יום יעמוד על 128 שקלים.

**המידע נכון למאי 2021. יש להתעדכן באתרי הביטוח השונים על מנת לקבל את המידע המדויק

משפטי