דיון בכנסת על מפגעים סביבתיים ביו”ש והשלכותיהן

דיון בכנסת על מפגעים סביבתיים ביו”ש והשלכותיהן

בדיון שהתקיים​ בוועדה משנה לענייני יו”ש של ועדת חוץ ובטחון של הכנסת בנוכחות נציגי משרדי הממשלה, צה”ל, המנהל האזרחי, רשויות מקומיות וארגונים אזרחיים, נמסרו סתירות על מפגעים סביבתיים חוצי גבולות התפתחויות הנדרשים להם.

יצחק (איצ’ה) מאיר, מנכ”ל איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון נתן סקירה בתחומי זיהום נחלים, סילוק הפסולת, זיהום נחלים,זיהום שפכים ממחנות צה”ל והחוסר בחקיקה סביבתית.

הוא מסר דו”ח על התקדמות במיפוי המפגעים שעושה המשרד להגנת הסביבה ברשות המנכ”ל ואמר: “התהליכים הבירוקרטים והמשפטים ולטפל בזיהומים ללא דיחוי”
לבסוף אמר: “יו”ר הועדה ח”כ מוטי יוגב קבע על סדרי עדיפויות ולוחות זמנים לטיפול במפגעים והנחה את המנהל האזרחי לזרז את הטיפול בהחלת החקיקה הסביבתית באזור”.

 

חדשות שומרון תכתבה ראשית