רישוי נשק – כל מה שרציתם לדעת

רישוי נשק – כל מה שרציתם לדעת

איך אפשר לקבל רישיון נשק, במה כרוך חידושו ומה ניתן לעשות אם הבקשה לקבלת רישיון נדחית?

תהליך הוצאת רישיון נשק יכול להיות ארוך ומסורבל.

החוק לא מאפשר לכל מי שרוצה בכך לשאת נשק, אלא רק למי שיש לו רישיון לכך.

התחום של רישוי כלי ירייה בישראל מוסדר בחוק כלי היריה, תש”ט-1949. האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים הוא הגוף שמפקח על הנושא.

לפקיד הרישוי הסמכות לאשר או לדחות בקשה למתן רישיון נשק, כמו גם בקשה לחידוש הרישיון, וכן הוא רשאי להורות על ביטול רישיון לנשק בהתאם להמלצת המשטרה, ועדת כשירות נפשית וגורמים נוספים.

קבלת רישיון נשק

בישראל הדרך לקבל רישיון נשק פרטי היא באמצעות הגשת בקשה לאגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים. יש לעמוד בתבחינים שנקבעו על ידי השר לביטחון פנים, אשר משתנים מעת לעת.

פקיד הרישוי יבחן אם המבקש עומד בקריטריונים שנקבעו והבקשה תועבר לקבלת המלצות ממשטרת ישראל וממשרד הבריאות.

אם ההמלצה של המשטרה היא חיובית, לרוב בהקשה תאושר – בכפוף לאישור רפואי ובדיקת פסיכולוג.

צילום: פיקסביי

השלב הבא הוא זימון לראיון בפני פקיד רישוי הנשק הרלוונטי- פרטי או ארגוני. אדם שמעוניין לעבוד כמאבטח חמוש צריך להגיש בקשה לקבלת רישיון לשאת נשק ארגוני מטעם מקום העבודה.

חשוב לציין, כי קבלת רישיון הנשק מותנית בהכשרה מתאימה אשר ניתנת במטווח מורשה.

הרישיון ניתן לתקופה של שלוש שנים בערך, וכאשר תקופה זו מסתיימת, מחזיק הנשק צריך להגיש בקשת חידוש רישיון נשק – אם הוא מעוניין להמשיך להחזיק בנשק.

מומלץ להיעזר בעו”ד שמתמחה בתחום רישיון הנשק בזמן הגשת הבקשה, שכן מדובר בתהליך מורכב, שתוצאתו פעמים רבות היא סירוב לבקשה.

עורך דין מנוסה יוכל לסייע בהשגת הרישיון. כך למשל, עורך הדין יוכל לסייע למבקש בבחינת נתוניו האישיים והוא יוכל להדריך אותו אילו מסמכים יש לאסוף ולהגיש למשרד לביטחון פנים.

כמו כן, במקרה שישנה דרישה להשלמת מסמכים, עורך הדין יוכל לטפל בכך ישירות מול אגף כלי הירייה.

 

ביטול רישיון נשק

בכל זמן נתון רשאי פקיד רישוי כלי ירייה להורות על ביטול רישיון הנשק הפרטי או הארגוני עקב המלצת המשטרה לבטל את הרישיון, או אם מתנהלת חקירה במשטרה, או נפתח תיק פלילי לאותו אדם מחזיק הרישיון או שהוא הורשע בפלילים.

חידוש רישיון נשק

לפעמים המשטרה מתנגדת לחידוש רישיון נשק בשל מידע מודיעיני שהתקבל אצלה, לפיו האדם שמחזיק באקדח ברישיון מסוכן לעצמו או לציבור.

ככלל, אדם אשר מעוניין לחדש את רישיון הנשק שלו צריך לעמוד ברשימת תבחינים.

כמו כן יש לשלם אגרת רישיון. החידוש יתאפשר רק לאחר תשלום האגרה.

צילום: unsplash

לאחר תשלום האגרה, יש למטווח עם המסמכים הרלוונטיים, כולל אישור תשלום האגרה, לצורך אימות פרטים, בדיקת תקינות כלי הירייה והכשרה.

אפשר לבצע חידוש רישיון כלי ירייה פרטי החל משלושה חודשים לפני סיום תוקף הרישיון הקיים ועד לסיום תוקפו.

ערעור על דחיית בקשה לקבל רישיון נשק או חידושו

אם הבקשה לקבלת רישיון נשק נדחתה, בין אם מדובר בבקשה ראשונה לקבלת רישיון נשק או בבקשת חידוש רישיון נשק – יש מה לעשות.

כך למשל, אם הדחייה נובעת מהיעדר עמידה בתבחינים, יש לבחון היטב האם המבקש עומד בתבחינים ולאחר מכן לנסות לשכנע את הממונה כי המבקש אכן עומד בתבחינים. חשוב לצרף אישורים מתאימים לכך.

על החלטת פקיד הרישוי לבטל רישיון להחזקת כלי ירייה אפשר לערור תוך 45 ימים לוועדת הערר בפני הממונה. זאת, בהתאם לסעיף 12(ג1)1 לחוק כלי הירייה.

חשוב לדעת, כי יש חשיבות רבה להגשת נימוקים משפטיים בערר.

ערר שהוגש בשל ביטול רישיון בהמלצת המשטרה יועבר לעיונו של קצין משטרה אשר מונה על ידי המפכ”ל לעניין זה.

ערר שהוגש בשל ביטול רישיון נשק מסיבות בריאותיות, יועבר לעיון מנהל משרד הבריאות או לוועדת בדיקה לעניין כשירות נפשית – הכל לפי הצורך. הגוף הממליץ יעיין בערר, ויעביר את המלצתו לממונה. לממונה ינתנו 45 יום להחליט בנושא.

במקרה שהערר יידחה, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים. העתירה תוגש כנגד הממונה באגף כלי ירייה, משטרת ישראל או כל גורם אחר אשר בגינו נדחה הערר.

בכל אחד מהשלבים האלו סיוע של עורך דין יכול להגדיל את הסיכויים לשנות את המצב ולאפשר למבקש/לעורר לקבל רישיון נשק או לחדשו, בהתאם למבוקש.

משרד עורכי דין גיא פלנטר מטפל בכל הקשור ברישוי כלי ירייה, החזרת רישיון נשק מהמשטרה ומעניק ליווי שוטף וכולל בהליכים של בקשות לקבלת רישיון נשק, חידושו והגשת עררים.

צרכנות